4 училища от Плевен участваха в образователна програма за съдебната власт

22.05.2018 15:07

В края на месец април приключи провеждането на инициативата на Висшия съдебен съвет – образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, за учебната 2017-2018 година.

В програмата взеха участие 4 училища от град Плевен, определени от Регионалното управление на образованието. Това са Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Математическа гимназия „Гео Милев“, СУ „Стоян Заимов“ и СУ „П.К.Яворов“.

През месеците февруари и март, лектори от Окръжен съд-Плевен, посетиха сградите на училищата, по предварително определен график, където се срещнаха с ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас, като представиха пред тях различни теми свързани с превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България, повишаване на правната им култура, превенция на детското насилие и повишаване степента на спазване на законите. Съдиите, които се включиха в Програмата като лектори, бяха заместник председателите на Окръжен съд Плевен – съдия Екатерина Панова и съдия Емил Банков; съдия Силвия Кръстева и младши съдия Десислава Николаева.

През месец април протече финалният етап от Образователната програма, а именно посещението на ученици в сградата на Окръжен съд Плевен и участието им в симулативен процес. За целта, на учениците беше изпратен казус, който те да разучат и да разпределят своите роли като прокурор, адвокат, съдебни заседатели, обвиняеми, свидетели…Датите на посещенията на учениците бяха 16, 19, 23 и 30.04. Лекторите участващи в програмата, насочваха децата и ги запознаваха с начина на протичане на едно съдебно заседание.

Образователната програма е продължение на пилотната такава, която е проведена за първи път през учебната 2014/2015 година. След оценка на пилотната  Образователна програма и нейното надграждане се планира разширяване на обхвата й и включване на по-голям брой училища и ученици, както от гимназиалния, така и от прогимназиалния курс на обучение. Крайната цел на Програмата е официалното й въвеждане от Министерството на образованието и науката като факултативен/свободно избираем предмет или като тема от учебното съдържание на „Час на класа“ в учебните планове на българското училище.

През учебната 2018/2019 година предстои провеждането на още лекции и включване на учениците в инициативи, част от Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като всяко едно училище може да заяви своето желание за участие.

Снимки и информация: Окръжен съд – Плевен, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: