Първите 7 от новите 14 тролеи пристигат до края на месеца, въвеждат видеонаблюдение за 16 ключови кръстовища в Плевен

22.05.2018 15:34

В края на м. юни в Плевен ще пристигнат първите 7 от новите 14 тролейбуса по проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен”. Съгласно Договор BG16RFOP001-1.007-0003-С01 общата стойност на проекта е 17 249 286,80 лв., от които европейското съфинасиране е 14 267 147,15 лв., националното – 2 517 731,85 лв., собственото съфинансиране от страна на Община Плевен е 464 407,80 лв.

Проектът е най-големият, реализиран от местната администрация по ОП „Региони в растеж” и е продължение на предходния. Насочен е отново към устойчив градски транспорт в град Плевен чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги посредством въздействие върху подвижния състав, управлението на трафика и въвеждане на интелигентни транспортни системи, допълни заместник-кметът с ресор „Финанси и икономика” г-н Милен Яков, който е и временно изпълняващ длъжността Кмет.

В края на м. юли ще пристигнат вторите 7 тролейбуса, така че от м. август вече всички 14 нови машини ще са в движение. От старите тролейбуси ще останат само 6 – един ще е учебен, един се окомплектова в момента в оригинален вид и ще бъде музеен експонат, останалите ще се съхраняват за резервни части. Най-новите машини ще изглеждат като закупените през предходния период 40, но разликата е, че ще имат възможност да се движат не на дизел, а ще са с акумулаторни батерии. Автономното им придвижване ще е на разстояние до 5 км, а част от произвежданата при движение енергия ще зарежда батериите периодично.

По проекта се предвижда и внедряване на електронна система за таксуване, която ще замени досегашните билетчета. Това ще се случи не по-рано от 2019 г. като на първо време и двете ще съществуват паралелно. Предвидено е провеждането на обучителни кампании и за гражданите за работа с тикет системата. На 16 пункта, които включват ключови кръстовища в града и вход-изходите на Плевен, ще се изгради система за видеонаблюдение, което ще подобри безопасността и условията за движение по пътищата, ще пести време, ще осигури спазване на разписанията, намаляване на закъсненията в пиковите за масовия градски транспорт часове. Видеонаблюдението ще спомогне за регистриране на нарушенията, ще бъде и психологически фактор в превенцията на опасното поведение на участници в движението и др.

Подмяната на амортизирани сервизни машини на „Тролейбусен транспорт” ЕООД е предвидена също като компонент на проекта и ще бъде извършена чрез доставката на две нови специализирани машини, в т. ч. 1 машина за ремонтни дейности по контактната мрежа /т.нар. вишка/ и 1 машина влекач. Чрез тях ще може да се реализира бързо и адекватно обслужване на възникнали аварийни ситуации, отпушване на трафика, респективно намаляване на загубите на превозвачите и пътниците и предотвратяване на транспортни произшествия.

Във връзка със строителни работи за изграждане на Контролен център и Билетен център за внедряване на електронната система за таксуване, от 15 юни кампанията по продажба на абонаментни карти ще се осъществява в старото тролейбусно депо, а не в сегашния билетен център на ул. „Дойран”, съобщи управителят на дружеството Ангел Несторов.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: