Регионален военноисторически музей – Плевен обявява конкурс за длъжността „Екскурзовод”

17.05.2018 12:13

Регионален военноисторически музей – Плевен обявява конкурс за длъжността „Екскурзовод”

1. Изисквания:
– Образователно-квалификационна степен – бакалавър/магистър хуманитарен профил или езикова гимназия
– Задължително владеене писмено и говоримо на два от следните езици: немски, английски, френски, руски, румънски, турски, испански

2. Необходими документи:
– Писмено заявление (свободен текст);
– Мотивационно писмо;
– Професионална автобиография (CV) по европейски образец;
– Диплом с приложение за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие.
– Документ за владеене на съответния език – дипломи, сертификати;

3. Начин на провеждане на конкурса:
Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат писмено поканени на събеседване.
Неодобрените кандидати ще бъдат информирани писмено.

Документите се подават лично в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” при служител „Човешки ресурси” от 8:30 до 17:00 ч. в срок от 14.05. 2018 до 13.06.2018 г.
Телефони за информация: 0877 145 370 – служител „Човешки ресурси” и 064/83 02 51 за връзка с „Човешки ресурси”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: