Интермес

В очакване на първите малки къдроглави пеликани в колонията на остров Персин

17.05.2018 9:59

За трета поредна година къдроглавите пеликани, които гнездят на наколната дървена платформа в блатото Песчина в Природен парк „Персина“, очакват своите малки. Към момента гнездящите двойки пеликани са 9. Това доказа едно от редовните наблюдения , проведено наскоро от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и ДПП „Персина“ – гр. Белене. Тази колония на къдроглави пеликани е най-късно гнездящата в Европа. Новосформираната колония птици мътят, което за специалистите е добър знак за успех и през този размножителен сезон. Вече се появиха и първите розови пеликани, които могат да направят опит за гнездене.
През 2016 г. за пръв път от 60 години насам бе сформирана нова гнездова колония на защитения къдроглав пеликан в България, като до тогава единственото място, където птиците се разможаваха успешно у нас бе езерото Сребърна.
През зимния сезон, бе извършен основен ремонт на платформите за гнездене на пеликаните на остров Персин. Построена бе и нова наколна дървена платформа, на мястото на стара и разрушена такава. Във възстановителната работа по платформите се включиха служителите на Парка и доброволци от БДЗП. Поддържането на платформите за пеликани на остров Персин е част от планираните дейности на Дирекция на Природен парк „Персина“. Дейността по възстановяването на вида се изпълнява от Дирекцията на Парка, съвместно с Българско дружество за защита на птиците. Състоянието на пеликановата колонията в Поддържан резерват „Персински блата“ се следи ежеседмично.

Текст: ДПП “Персина“ и БДЗП
Снимки: БДЗП

#тагове:

НАЙ-НОВИ: