14 нови тролейбуса ще тръгнат в Плевен, въвеждат и електронна система за таксуване

16.05.2018 18:01

Община Плевен организира Начална пресконференция по проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Тя ще се проведе на 22 май 2018 година от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

Основната цел на проекта е постигане на устойчив градски транспорт в град Плевен, чрез намаляване на вредните емисии, шума и подобряване качеството на транспортните услуги, посредством въздействие върху подвижния състав, управлението на трафика и веждане на интелигентни транспортни системи.
По проекта са предвидени дейности, свързани с доставка на подвижен състав – 14 бр. нови тролейбуси, доставка на специализирани сервизни машини, внедряване на Електронна система за таксуване, внедряване на Система за видеонаблюдение на ключови кръстовища в град Плевен и др.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: