Завишено съдържание на хром в питейната вода на две села в Плевенско

15.05.2018 14:02

Завишено съдържание на хром в питейната вода на две села в Плевенско е отчетено през периода 7 – 13 май. Това става ясно от информационния бюлетин на Регионалната здравна инспекция.

В 11 населени места са извършени изследвания за съответния период. Взети са 18 проби  питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг. От тях 4 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Това са две проби в село Божурлук и още две в Татари.

Стойностите на хром в питейната вода в Божурлук са били 64,03 µg/l и 62,92 µg/l, а в Татари 110,40 µg/l и 75,34 µg/l при допустими – 50,00 µg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: