Община Долна Митрополия е класирана на 14-то място по прозрачност сред всички български общини

11.05.2018 12:11

Община Долна Митрополия е класирана на 14- то място сред българските общини и на 16 – то място в сравнителния рейтинг за всички български администрации според ежегодното проучване на Програма Достъп до Информация.

Според сравнителния рейтинг за прозрачност на Програма Достъп до Информация, Община Долна Митрополия бележи ръст с почти 8 % в сравнение с 2017 г., като се нарежда на второ място в област Плевен.

На 18 април Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите, Рейтинги на активната прозрачност 2018 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините 2018.
В периода 6 февруари – 30 март 2018 Програма Достъп до Информация е прегледала и оценила интернет страниците на 567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Оценяването на общините е направено на база следните критерии : Изпълнение на задълженията по закона за достъп до информация, достъп до информация, бюджетна и финансова прозрачност и интегритет, оценка на страницата от гледна точка на съобразяване с лица със зрителни увреждания.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: