ОБЯВЛЕНИЕ за събиране на оферти относно възлагане на дейност «Косене на гробищни паркове»

04.05.2018 12:03

ОБЯВЛЕНИЕ

за събиране на оферти относно възлагане на дейност

«Косене на гробищни  паркове» – «Чаира», «Горноплевенски» и на ул. «Майска»

Покана за участие и критериите, на които трябва да отговарят изпълнителите, се получават  в офиса на «Паркстрой»  ЕООД, находящ се на ул.  «Св. Св. Кирил и Методий» №18, ет. 2, офис № 9, в срок до 08.05.2018 г. /вторник/ до 16.30 часа.

Тел. за контакт – 0888 507 416ж

#тагове:

НАЙ-НОВИ: