Приеха годишната програма за читалищната дейност в община Плевен

27.04.2018 11:49

Общински съвет – Плевен прие Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2018 г. Предложението бе прието единодушно от съветниците с 36 гласа „за“ след кратък дебат, като бе отбелязано, че темата за работата на читалищата е коментирана неведнъж на заседания на местния парламент.
Годишната програма е изготвена на база на направени от читалищата предложения в изпълнение на Закона за народните читалища. В нея се посочва, че в общината функционират общо 36 читалища с обща субсидирана численост за годината 104 бройки, от които 3 са за Регионалния експертно – консултантски и информационен център „Читалища“ – Плевен. За 2018 г. сумата за една субсидирана бройка е 8 375 лв., т. е. завишението спрямо предходната 2017 г. е с 1075 лв. и общата сума е 871 200 лв. държавна субсидия. В бюджета на Община Плевен за тази година са предвидени и 15 000 лв. общинска субсидия за дейност на читалищата в общината, се посочва още в документа.
В читалищата на територията на община Плевен членуват над 3 200 души. Съществуват 62 постоянно действащи художествени колективи и над 80 временни с над 400 читалищни, общински, национални и международни изяви за година. Сформирани са над 120 школи по изкуствата, клубове, кръжоци с над 3300 участници в тях. Библиотечният фонд на читалищата е обогатен през изминалата 2017 г. с над 3200 библиотечни единици. На 33 читалища е предоставено безвъзмездно право на ползване на съответния общински сграден фонд, само 4 читалища в общината не ползват такъв.
Част от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен са инициативите, предвидени в рамките на тази календарна година. Срокът за изпълнение на Програмата е едногодишен в рамките на бюджетната 2018-та.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: