115 бакалаври и магистри от Факултет „Обществено здраве” на МУ-Плевен ще се дипломират днес

20.04.2018 8:13

Промоция на бакалаври и магистри от специалностите във Факултет „Обществено здраве” на Медицински университет – Плевен ще се състои днес, 20 април. За това информира Слави Янкуловски, н-к на Студентска канцелария на ФОЗ.

Дипломират се общо 115 бакалаври и магистри от четири специалности на Факултет “Обществено здраве”:

  • 19 бакалаври от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, випуск 2017;
  • 11 бакалаври от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“, випуск 2017;
  • 25 бакалаври от специалност „Управление на здравните грижи”, випуск 2018;
  • 33-ма магистри от специалност „Управление на здравните грижи“, випуск 2017 и 2018
  • 27 магистри от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – випуск 2018

Общо 39 /34 %/ са дипломантите с отличен успех. От тяхно име приветствие ще поднесе Мария Пламенова Гетова – бакалавър в специалност „Управление на здравните грижи“.

Промоцията ще се проведе на 20 април от 11.00 часа в Аудиториум Магнум на Втора клинична база „Проф. д-р Марин Ганчев”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: