Интермес

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие одобри проекта на Регионалната програма за заетост на област Плевен

20.04.2018 11:13

На свое заседание Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие разгледа и одобри проекта на Регионалната програма за заетост на област Плевен за 2018 г. Основна цел, която е залегнала в документа е създаване на възможности за трудова и социална интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда, както и стимулиране на тяхната социална активност. С реализацията на Регионалната програма за заетост на област Плевен, в която са включени предложенията на 11-те общини на територията на областта, ще бъде осигурена заетост за общо 112 безработни лица от приоритетните групи, включени в програмата /безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 24 г.; безработни лица над 50-годишна възраст.; продължително безработни лица.; безработни лица с намалена трудоспособност/. Реализирането на програмата ще даде възможност за подобряване на уменията и знанията на наетите лица, откриване на нов шанс за интеграция на пазара на труда, мотивиране на лицата, включени в програмата, за активно и адекватно поведение на пазара на труда и полагане на усилия за повишаване на собствените знания и умения, както и справяне с местни проблеми на трудовия пазар.
Общият брой работни места, които ще бъдат осигурени по Регионалната програма за заетост на област Плевен са – 112 бр., в това число 101 брой работни места на пълен работен ден (8 часа) и 11 брой работни места на непълен работен ден (4 часа) по общини и в дейности, както следва:
Финансовите средства на програмата за област Плевен възлизат на 399 986,00 лв, а срокът за реализация е от 01.06.2018 г. до 30.11.2018 г.
След одобряването на Регионалната програма за заетост на област Плевен предстои в срок до 30 април 2018 г. да бъде внесена в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: