73 000 тона битови отпадъци събрани за година в Плевенска област

19.04.2018 13:29

На територията на област Плевен през 2016 г. функционират единадесет депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране с обща площ 318 дка. За това съобщават от Териториално статистическо бюро – Северозапад.

Количеството на  събраните битови отпадъци през 2016 г. е около 73 000 т, което е на равнището на предходната година. През 2016 г. 30.4% от събраните битови отпадъци са предадени за третиране и рециклиране, което води до намаление на дела на окончателно депонираните отпадъци. Количеството на депонираните отпадъци се оценява на 51 хил.т., или 69.6% от събраните битови отпадъци (94.4% за 2015 г.).

От 2011 г. всички населени места в област Плевен са обхванати от услугата по организирано сметосъбиране. Регистрира се известно нарастване на количеството на образуваните битови отпадъци средно на човек населението в областта – от 287 кг  (2016 г.) на 294 кг (2015 г.).

В края на 2016 г. наличността на дълготрайни материални активи за околната среда в област Плевен е в размер на 133.7 млн. лв., като спрямо 2015 г. се увеличават с 0.5%.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: