С почетен знак „eTwinning School Label 2018-2019” удостоиха ДГ „Щастливо детство“ – Плевен

19.04.2018 9:41

С почетния знак „eTwinning School Label 2018-2019” бе удостоена ДГ „Щастливо детство“-Плевен. Престижната награда се връчва за първи път, а удостоени с почетното отличие са над 1 200 учебни заведения от цяла Европа. Българските носители на наградата са 24 на брой: 18 училища и шест детски градини. Наградените учебни институции са признати за лидери в области, като: дигитална практика; иновативни и креативни подходи към педагoгиката; насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала и други. ДГ“Щастливо детства „ се нареди сред шестте детски градини в България,след като успешно премина през двата етапа на кандидатстване.

„ЕTwinning“ е общност на училищата в Европа ,която предлага платформа за педагози /учители, библиотекари и други/, които работят в училища или детски градини в Европа за общуване,сътрудничество и обмен на идеи и за развиване на общи проекти. Целта на “„еTwinning е да насърчава училищното сътрудничество в Европа, посредством информационни и комуникационни технологии, като осигурява подкрепа, инструменти и услуги за учебните заведения. Идеята за удостояването със знака „eTwinning School Label“ е да се оцени и награди участието, ангажираността и отдадеността на екипите от учители и училищни ръководители, в рамките на съответното учебно заведение. Ползите за децата в детската градина от инициираните и осъществени проекти е обогатяване на знанията им, развитие на комуникативни умения и общуване с техни връстници от други държави.

ДГ“Щастливо детство“-Плевен работи по „eTwinning“ от 2012 г.Сред най-активните преподаватели са г-жа Магдалена Петкова-главен учител и г-жа Грета Христова-старши учител.Същите са получили по няколко индивидуални награди-национален и европейски знак за качество за реализирани проекти и са участвали в Национална церемония за връчване на etwinning NQL през 2015г. и 2017г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: