Ученици от ПГМЕТ „Девети май“ – Червен бряг спечелиха първото национално състезание „Най-добър млад заварчик“

17.04.2018 10:40

По инициатива на Дирекция „Професионално образование и обучение“ на МОН и в сътрудничество с Български съьз по заваряване на 13 и 14 април 2018 г. в Центъра за заваряване, гр. София се проведе Първото национално състезание „Най-добър млад заварчик“. Участие взеха 10 ученици от 8 професионални гимназии от България. Една от целите на събитието е да се осигурят условия за създаване на творчески контакт между учители и ученици от сродни професионални гимназии и за развиване на сътрудничеството между професионалните гимназии и бизнеса.
Националният кръг на състезанието включва изпълнение на заварени съединения – ъглови (FW) и челни (BW) от листов материал по методите РЕДЗ, процес 111 и ЕЗЗГСТМЕ или МАГ, процес 135 в 1 (една) от 3 (три) възможни заваръчни позиции. Участниците представят и заварена художествена композиция на тема „Българското председателство на Съвета на ЕС“.


Първото индивидуално и отборно място заеха десетокласниците от Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май“, гр.Червен бряг, съобщи директорът инж. Емил Тодоров. Емил Митков Миладинов се класира на първо индивидуално място, а Николай Росенов Йотковски – на второ място. Учениците представиха и защитиха изработената художествена композиция, която изразява стремежа на българите към развитие и извисяване. Базирана е на традициите от миналото и националните ценности, отразени в логото на българското председателство на Съвета на ЕС. Изработена е с прилагане на методи на заваръчни технологии. Екипът на проекта го посвети на предстоящия Ден на Европа и патронен празник на училището. На 9 май 2018 г. ПГМЕТ „Девети май“ отбелязва своя 50 годишен юбилей.


За подготовката на блестящо представилите се ученици помогнаха специалисти от „Палфингер Продукциостехник България“ ЕООД. Те са партньори на ПГМЕТ „Девети май“ и по проект 2016-1-BG01-KA202-023652 „Иновативни материали за професионално образование и обучение за професионалната област „Машиностроене, металообработване и металургия“.
Сътрудничеството и успехите показват, че пътят към качествено професионално образование и мотивирани ученици минава през ефективно сътрудничество с бизнеса.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: