Интермес

Северняшкият ансамбъл обяви конкурс за танцьори

17.04.2018 13:03

Конкурс за танцьори – мъже и жени, обяви Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ – Плевен. Той ще се проведе на 4 юни от 10 ч. в залата на Ансамбъла на ул. „П. Р. Славейков” №12 /сградата срещу
Местни данъци и такси/.

Изисквания към кандидатите:

– Двигателна култура (пластичност, въртеливост, скокливост, височина на
движенията);
– 2 /две/ комбинации по избор в различни размери и области, като едната е
Северняшка, и 2 /два/ диагонала;
– Танцувална памет;
– Метроритмичен усет;
– Възрастова граница – до 30 години;
– Образователна степен – минимум средно образование.

Тел.: 064/80 26 79; 0879/404 137
е-mail: severniashki.ansambal@abv.bg
Директор: Мариян Туджаров

#тагове:

НАЙ-НОВИ: