Интермес

Европейските измерения на българското образование по физика обсъдиха в Плевен на национална конференция

17.04.2018 9:50

От 13 до 15 април в  Плевен се проведе 46-та Национална конференция по въпросите на обучението по Физика. Темата на конференцията бе „Европейски измерения на българското образование по физика“.

Програмата на конференцията включва публични лекции от преподаватели във висши учебни заведения, пленарни доклади в секциите Висше и Средно образование, постерни сесии, младежка сесия с представяне на разработки от ученици, кръгла маса, дискусии, информират от Регионално управление на образованието – Плевен.

На конференция бе отбелязано честването на 120 години от създаването на Българското физико-математическо дружество, предшественик на Съюза на физиците в България, както и бяха раздадени годишните награди за учители по Физика от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

От област Плевен участваха с доклади в секция Средно образование – 7 учители, преподаващи Физика и астрономия:

 1. Ирена Петрова — МГ „Гео Милев“, гр. Плевен, с тема на доклада „Един вариант за мотивация и развитие мисленето на учениците чрез обучението по физика“.
 2. Надежда Вълева — Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен с тема на доклада „Оценяването по физика и европейските измерения на българското образование“.
 3. Пенка Мончева — ПГТ„Ал. Константинов“, гр. Плевен, с тема на доклада „Интердисциплинарният урок – стратегия за повишаване на мотивацията за учене“ .
 4. Иво Джокин — ОЦИУДЗИ, с. Байкал, общ. Долна Митрополия с тема на доклада „Резултати от Европейският проект SPACE AWARENESS (Информираност за Космоса)“
 5. Даниела Узунова—МГ „ГеоМилев“. гр. Плевен, с тема на доклада „Различен начален преговор в обучението по физика и астрономия в десети клас“.
 6. Багрян Йорданов — ПГОТ „Христо Бояджиев“, гр. Плевен, с тема на доклада „Електронните уроци по физика за 10 клас, раздел „От атома до Космоса“.
 7. Николай Цонев — ПГ по механоелектротехника, Плевен и Калин Ангелов — СУ„ Св. Климент Охридски“ с доклад на тема „Нискобюджетните „10+“ конструктори като метод за решаване проблемите на материалнотехническата база (МТБ) в часовете по „Физика и астрономия“ – 7, 8, 9 и 10 клас“

Постерните доклади на конференцията бяха 16.

В младежката сесия от област Плевен участваха с разработки:

 1. Виктор Захариев – Х клас, ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен, с ръководител Детелина Мирова
 2. Теодор Стоименов – IX клас и  Росен Темнишки – Х клас, ПГТ „Алеко Константинов“ – Плевен, с ръководители Пенка Мончева (учител по физика) и
 3. Преслав Пеев,  Надежда  Янкова и  Ивайло  Гецов от VII клас на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен, с ръководител Маруся Кехайова
 4. Виктория Данова и Глория Иванова  Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси –  село Байкал, област Плевен
 5. Тина Владиславова Николова  и Луиза Томиславова Литкова от ХII клас, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен
 6. Илко Светозаров Симеонов от МГ „Гео Милев“, гр. Плевен.

Разработката на Илко бе класирана на второ място. По тази причина бе представена от него, заедно с разработките на първо и второ място – в Секция „Висше образование”.

„Изказваме благодарност на всички директори и учители, които взеха участие в организацията и провеждането на конференцията!”, казват от РУО-Плевен

 

Снимки: РУО-Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: