Жители на Плевен с отворено писмо във връзка със зачестилите нападения от безстопанствени кучета

11.04.2018 16:49

Във връзка със зачестилите ухапвания на жители и гости на града от безстопанствени кучета инициативен комитет стартира подписка, която е част от Отворено писмо до Община Плевен. С него инициаторите изискват отговори на въпроси и предоставяне на документация, както и предприемане на конкретни мерки. Подписката стартира на 12 април от 9.00 ч. пред кафе „Скобелев“, пешеходната зона на Скобелев парк, под паметника Майка България и ще продължи до 27 април.

Ето какво се казва в отвореното писмо, адресирано до кмета на Плевен Георг Спартански, председателя на ОбС – Плевен Мартин Митев, Павлина Тодорова – началник отдел „Екология“ и медиите:

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със зачестилите ухапвания на граждани от безстопанствени кучета на територията на град Плевен и в частност в района около бул.“Скобелев“ и продължаващото бездействие на Община Плевен по изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, задаваме следните въпроси и изискваме достъп до свързаната с тях документация:
1. Какви конкретни действия предприе Община Плевен във връзка със задължението си за овладяване на проблема с безстопанствените кучета, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните?
2. Защо Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Плевен е все още със статут на Проект от 2014 г.? Община Никопол, например, има приета такава от 2015 год.

3. Колко жалби и искови молби са подадени срещу Общината във връзка с ухапвания от безстопанствени кучета?
4. Колко безстопанствени кучета има на територията на град Плевен и има ли актуален регистър, в който да се вписват те, а също и манипулациите, които са им извършени?
5. Какви са специалните мерки, предприети от Общината за защита на гражданите от агресивните безстопанствени кучета?

Моля да ни бъдат предоставени копия на следните документи:

1. Копие от Отчет за изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и План на Община Плевен във връзка с изпълнението й, който би следвало да е внесен до 1 март 2018 г. до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните?

2. Списък на сключените от Община Плевен договори с ветеринарни амбулатории, и копие от тях, както и регистър на извършените в тях кастрации, обезпаразитяване и ваксиниране срещу бяс на безстопанствените кучета.

В случай, че не получим изискваната документация в законовия срок, същата ще бъде изискана по реда на Закона за достъп до обществена информация.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: