Интермес

По ОПРР ще се рехабилитират 9,5 км от път ІІI-306 Червен бряг – Чомаковци

04.04.2018 17:00

Започна рехабилитацията на близо 9,5 км от път ІІI-306 Червен бряг – Чомаковци. Третокласният път е основна комуникационна връзка между областите Плевен и Ловеч и осигурява бърз достъп до автомагистрала „Хемус“ и фериботния комплекс Оряхово – Бекет. Отсечката е включена в лот 17 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Участъкът, който ще се ремонтира, преминава през град Червен бряг и село Чомаковци. Предвижда се цялостна подмяна на пътната настилка, подобряване на отводняването, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ще бъде подменена и 700 метра от паважната настилка на ул. „14-ти септември“ в Червен бряг, която съвпада с третокласния път. Основно ще бъдат ремонтирани мостовите съоръжения над р. Златна Панега в Червен бряг и над р. Бриша в с. Чомаковци. На входа на Чомаковци при 17-ти км на третокласния път на мястото на съществуващото съоръжение ще бъде изграден нов мост над река Искър.
Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 17 е „ВИАГРУП” ЕООД. Стойността на договора им е 7 492 978,45 лв. с ДДС. Строителният надзор ще бъде осъществен от „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Техният договор е за 142 636,80 лв. с ДДС. Авторският надзор е възложен на “ВИА ПЛАН” ЕООД. Договорът им е за 1 598,40 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на обекта е 15 месеца.
Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0017 Лот 17 „Път ІІI-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9.492 км, област Плевен” е 7 781 254,75 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 6 614 066,53 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 1 167 188,21 лв. с ДДС.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: