Интермес

Лазарки пяха и благославяха в село Победа

31.03.2018 15:24

Лазаровден! Това е празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи. По стар-обичай – да дадат своята благословия на труда на стопаните – тръгват момите нагиздени с пъстри лазарски премени с надежда, че той ще бъде възнаграден стократно. По лазарските премени греят нанизи от мъниста, парички, а шивиците по ризите са събрали в себе си цвета на аления гюл и жълтата латинка, на зеления чемшир и синевата на утрото. Навсякъде лазарките благославят труда на работливите стопани, пеят за нивите, за къщята, за стоката – домашните животни. Та нали всеки народ започва живота си от земята. Лазарките пеят и за млади и за стари. На девойките – за хубост, на момците – за храброст и ловкост.


И тази година по традиция, Народно читалище „Зора-1990г”село Победа организира колективно лазаруване на малките момичета в селото. Нагиздени и пременени, те обходиха цялото село, като пееха и благославяха.
• Ой, Лазаре, Лазаре
• тука ни са казале,
• че има мома и момък.
• Я момата годете,
• я момъка женете,
• доде е вино червено
• и тая бистра ракия.
Във всеки дом пожелаха:
• Я дай ни , боже, я дай ни
• тая година най-добра.
• На всички здраве и живот,
• орачу – добър берекет!


Срещу техните песни, игри и благословии, всяка стопанка на къща ги дарява с парички, сладкиши и с яйца – символ на живота. Една част от събраните средства, малките лазарки с радост дариха на читалището за подпомагане на предстоящи мероприятия и инициативи.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: