Приета е Програмата за развитие на туризма в Плевен през 2018 година

29.03.2018 15:13

Дебатите в Общинския съвет по приемане на Програма за развитие на туризма в община Плевен през 2018 година започнаха при обсъждането на отчета за изпълнението й през миналата.

„Бих поставил на туристическото направление оценка 2 и половина”, заяви кметът Георг Спартански. „Нужна е тотална промяна на стратегията за рекламиране на Плевен. Имаме традиции, но, образно казано, не ги опаковаме и продаваме на туристите. Трябва да увеличим разпознаеваемостта на Плевен, да подобрим организацията на информационното обслужване. Да възстановим руския исторически поклоннически туризъм. Имаме идея за провеждане на фестивал на виното. Трябва да работим заедно с ръководството на Медицинския университет и собствениците на частните клиники за развитие на здравния туризъм. Програмата е отворена и всеки съвет и конкретна инициатива са добре дошли”, продължи той. Приоритетните дейности в Програмата са изграждане и поддържане на инфраструктура, организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, сертифициране и функциониране на Туристическия информационен център и реклама на туристическия продукт на Община Плевен, включително участия в туристически борси и изложения.

Програмата днес беше приета с 31 гласа „за” и 6 „въздържал се”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: