Интермес

Само един кандидат е допуснат до конкурса за шеф на Районна прокуратура – Плевен

28.03.2018 16:51

Прокурорската колегия на Висшия съдебен на 25.04.2018 г. ще проведе събеседване и избор с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в Районна прокуратура – Плевен и Районна прокуратура – Царево.

По един кандидат е допуснат до участие във всяка от конкурсните процедури, както следва:

Диана Николаева Маркова–Бурова, заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен и Райко Димитров Стоянов – административен ръководител на Районна прокуратура – Малко Търново.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: