По дневен ред от 14 точки ще заседават общинските съветници на Пордим на мартенската си сесия

25.03.2018 16:06

Дневен ред от 14 точки като последната е питания очаква общинските съветници на Пордим на мартенската им сесия. Заседанието на местния парламент ще се проведе на 27 март, вторник, от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет.

Старейшините ще дебатират около бюджетна прогноза за периода 2019-2021 год. на постъпленията от местни проходи и на разходите за местни дейности на община Пордим. Ще бъде разгледана актуализация на плана за капиталовите разходи на за настоящата година. Кметът Детелин Василев ще докладва за получените командировъчни пари за четвъртото тримесечие на 2017 г.

Ще бъде разгледано предложение за промяна на наименованието на социалните услуги в общността – резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ 1и 2, във връзка с приетите с Постановление №288 на Министерски съвет от 04.11.2016г. изменения и допълнения на чл.26, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /ДВ, бр. 89 от 11.11.2016г./.

Сред предложенията в дневния ред е и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Пордим, както и на  допълнение на Наредба за определяне размера местните данъци на територията на Общината и други.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: