Интермес

Световния ден на гората и Световния ден на водата отбелязаха в ДГ „Звънче“ – Плевен

21.03.2018 13:58

Днес в ДГ „Звънче“ – Плевен бяха отбелязани Световният ден на гората (21 март) и Световният ден на водата (22 март). Инициативите са част от Годишния план за дейността на детската градина и са във връзка с изпълнение на Програмата за екологично възпитание, като част от междуинституционалните политики на ДГ „Звънче“, съгласно Наредба №13 на МОН за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Деца от 2 до 7-годишна възраст взеха участие в тържеството, на което гости бяха ст. експерт инж. Здравка Андреева и ст. експерт Елица Стойчева от РИОСВ – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: