Интермес

Окръжен съд – Плевен отчете дейността си за 2017-а

19.03.2018 10:39

На 16.03.2018 година от 10:30 часа, в Съдебната палата в град Плевен, се проведе Годишно отчетно събрание на Плевенски окръжен съд и Районните съдилища от съдебния район. На събранието се обсъди доклада на Административния ръководител на Плевенски окръжен съд за дейността на съдилищата в съдебния район, за изминалата 2017 година.


Сред присъстващите на Годишното отчетно събрание, освен съдии от Окръжен съд Плевен и районните съдилища, присъстваха и съдия Боян Цонев от ВКС, Председателят на Апелативен съд град Велико Търново – Янко Янев, Председателят на Административен съд Плевен – Полина Богданова–Кучева, заместник окръжен прокурор Николай Пачевски, Председателят на АК Плевен – Валентин Иванов, Кметът на град Плевен – Георг Спартански, Областният управител Мирослав Петров, Красимир Начев – Директор на Областна дирекция на МВР град Плевен, Венцислав Спасов – Директор на ДАНС Плевен и др.
Поздравително писмо бе изпратено от членовете на ВСС – съдия Красимир Шекерджиев и съдия Боряна Димитрова.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: