Пет обекта в Плевен са били затворени след проверки на БАБХ през февруари

13.03.2018 17:02

През месец Февруари 2018 г инспекторите от отдели “Контрол на храните” при ОДБХ са извършили планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки от дирекция КХ при ЦУ на БАБХ са както следва:

Общ брой извършени проверки в цялата страна – 11 833 бр.
Издадени предписания – 658 бр.
Съставени АУАН – 152 бр.

Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 13 бр. (на територията на гр. Варна– 3 бр. незадоволителна материално-техническа база, на територията на гр. Плевен – 5 бр. по желание на бизнес оператора, на територията на гр. Шумен – 3 бр. лоша хигиена, липса на санитарен възел, некоректно водене на записи по СУБХ, на територията на гр. Силистра – 1 бр. издадено разпореждане за спиране дейността на обекта поради липса на течаща топла вода и на територията на София град – 1 бр. лоша хигиена).

Възбранени и насочени за унищожаване храни от предприятия и складове за търговия на едро: 18 498 кг. храни от животински и неживотински произход;
Възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене: 522 кг. храни от животински произход (месо, месни продукти, замразени заготовки от птиче месо, месни заготовки, пилешки пържоли, кюфтета и луканка, млечни продукти – сирене, йогурт, извара, масло) – изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка и документи за произход, без етикет; 232,500 кг. кисело мляко – нетрайна маркировка за срок на годност и партиден номер; 6,100 кг. охладен свински бял дроб – негоден за консумация, поради лошо обезкървяване; 10 кг. риба – без маркировка и документи за произход; 8,800 кг. готова кулинарна продукция – изтекъл срок на годност; 92,800 кг. храни от неживотински произход (консерви – лютеница, туршии, царевица и салати) – изтекъл срок на съхранение и реализация, без етикет;
398 кг. сладкарска продукция (захарни и шоколадови изделия, кори за баница) и суровини за сладкарство (фарситури, какао, глюкоза) – изтекъл срок на годност;
Възбранени храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене: 11 кг. колбаси – без документ и етикет на български език; 15,600 кг. храни от неживотински произход (хранителни добавки, зеленчукови консерви, вафли, захарни изделия) – без етикети на български език, неотговарящи на изискванията на Наредба 9 от 2011 г., производство от нерегламентиран обект; 100 бр. капсули хранителни добавки-без етикети на български език; 56 бр. кисело мляко – неотговарящо на Наредба 9 от 2011 г.; 165 бр. кроасани (по 110 гр.) – несъответстващи на изискванията на Наредба 9 от 2011 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: