Интермес

В три населени места в Плевенско питейната вода е със завишени стойности на нитрати и хром

13.03.2018 10:00

В три населени места в област Плевен пробите питейна вода са показали завишени стойности на нитрати и хром. Това става ясно от седмичния информационен бюлетин на Регионална здравна инспекция – Плевен.

В 7 населени места с извършени изследвания в периода 5 – 11 март. Изследвани са 12  проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг. От тях 6 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Това са две проби от Долна Митрополия дала отклонения в допустимата стойност на нитрати във водата със стойности от 63,46 мкг/л и 71,73 мкг/л при допустими 50,00 мкг/л. В Тръстеник също има отклонения по същия показател като измерените стойности в две проби са 73,20 мг/л и 60,41 мг/л. В село Славовица две проби са дали отклонения по показател хром – резултати: 142,14 мкг/л и 141,86 мкг/л при допустими 50,00 мкг/л.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: