Ремонтират ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа по проект за 1.3 млн. лв.

12.03.2018 15:58

Днес се проведе встъпителна пресконференция и церемония по започване на строителството по проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов” – гр. Кнежа”. Проектът се осъществява по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Кнежа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 299 678,27 лв. с ДДС.
Чрез проекта ще се бъдат изпълнени необходимите за сградата мерки, които да повишат нейната енергийна ефективност – ремонт, в.т.ч. топло- и хидроизолация на покрива, топлинно изолиране външните стени, ще бъде подменена дървената дограма и металните витрини с ПВЦ – дограма. Осветлението в сградата ще бъде подменено и изпълнено с енергоспестяващи тела. Ще се изгради инсталация от соларни панели за подготовка на гореща вода. Освен това ще се реконструира отоплителната инсталация. Тези мерки ще повишат енергийния клас на сградата, а това ще се изрази в намаляване на разходите за отопление на сградата.


Ще бъде направен основен ремонт на санитарните възли в сградата и възстановяване на неработещите.
Отвън ще бъде подобрено отводняването около сградата. Ще бъде изпълнена и хидроизолация по периферията на сградата. Около нея ще се отремонтира тротоарната настилка и ще се обособят места за сядане и почивка.
В осем от учебните кабинети ще бъде създадена система за интерактивно обучение. Ще се достави и мебелно обзавеждане, с което ще се създаде повече уют и функционалност на вътрешното пространство в сградата.
Изпълнението на този проект е много полезен ход за съхраняването на нашите добри традиции и опит в осъществяването на качествено професионално образование в Община Кнежа.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: