В ПГМХТ – Плевен се проведе кръгла маса „Единство в действията на институциите – да обхванем и задържим учениците в училище“

08.03.2018 14:48

По-ефективни мерки за дейностите, които се осъществяват в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици бяха обсъдени в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии (ПГМХТ) – Плевен. За да се получи конструктивен диалог по наболелите проблеми в българското образование директорът на учебното заведение Теменужка Енчева организира кръгла маса на тема „Единство в действията на институциите – да обхванем и задържим учениците в училище“. Бяха поканени представители на всички ангажирани с проблема институции: Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна дейност към Общински съвет – Плевен, Регионален управление по образованието, МВР – Плевен, Община Плевен, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, кметове на населени места, неправителствени организации, работодатели, родители. Кръглата маса бе уважена от Виктория Иванова от отдел „Образование” към община Плевен и Деница Тодорова от фондация „Заедно в час”, учители от гимназията и представители на Ученическия съвет.


„Основната причина да се съберем е да потърсим заедно решение на проблемите, които срещаме всеки ден. На първо място това е довеждането на учениците в училище”, заяви Теменужка Енчева. Тя коментира факта, че на децата от други населени места, които учат в ПГМХТ и са по-големи групи, са осигурени директни автобуси, а на останалите им се заплаща транспортът. Въпреки това част от тях не идват на училище. „Тук се появява ролята на родителите – те да изпратят децата си на училище. За съжаление нашите ученици са с дефицити в ученето. Те не са ходили в предишните си класове редовно на училище. Имат проблеми в семействата си, социално слаби са и повечето от родителите са в чужбина, децата също отиват с тях, без да сме уведомени за това. Също така имаме деца без родители и такива настанени в Център за настаняване от семеен тип. Родителските срещи са изнесени, на терен, защото се наблюдава незаинтересованост от страна на родителите”, коментира още Енчева. Тя допълни, че учителите и класните ръководители са в непрекъснат контакт със социалните служби, с местните кметове, с родителите. Резултатът обаче не е задоволителен. Липсва обратната връзка с институциите, липсва диалогът.
„Съвместното съжителство на непълнолетни лица е голям проблем, с който не можем да се преборим”, посочи друг щрих от картината училищният психолог Петър Ганчев. Той посочи, че за това са информирани социалните служби, отдел „Закрила на детето”, но няма абсолютно никакъв резултат.
„Болно ми е да споделя, че това, което се случва при вас, се случва навсякъде в страната, в 90% от професионалните гимназии. Искам да поздравя г-жа Енчева, че е предприела стъпки в посока сядането на една маса на различни институции, защото това в момента стои като образователен проблем, а той не е. Той е социално-икономически, той е културен, има много пластове. Образованието е една спирка, а потърпевшо е цялото общество и икономиката ни. Проблемите са сериозни”, сподели своите наблюдения Деница Тодорова.
По думите на Виктория Иванова от отдел „Образование” общината в тези случаи няма правомощия. В процес е процедура по налагане на наказателни постановления на родителите, но се изрази скептично относно очаквания резултат.
Независимо от всички статистики за присъстващи и отсъстващи ученици, никой не си дава сметка, че да задържиш в училище дори едно от тези деца е успех, коментираха учителите. Защото обхващането, довеждането и задържането им е страшно дълъг процес, а не еднократен акт.
На финала на кръглата маса участниците излязоха с молба-обръщение към цялото общество и към всички институции – за по-голяма ангажираност, диалог и обратна връзка. Апелът бе на вече планираната следваща кръгла маса да се отзоват всички поканени, за да не се създава впечатление за неглижираност на проблема и за провеждане на още по-конструктивен диалог.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: