Община Кнежа стартира изпълнението на проект „Създаване на социално предприятие „Шивашки цех“

07.03.2018 18:10

Община Кнежа стартира изпълнението на проект „Създаване на социално предприятие „Шивашки цех“ – гр.Кнежа“, който ще се финансира със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Проектът предвижда създаване на шивашки цех като социално предприятие, в което ще бъдат заети 20 души за срок от осемнадесет месеца. Цехът ще произвежда спален и кухненски текстил за нуждите на общинските детски заведения, болница, дневен център, общински комплекс за социални услуги.
Предвижда се ремонт и закупуване на оборудване за три помещения – офис, склад и производствена зала, които ще бъдат обособени в сградата на МУЦТПО към Стара гимназия – гр. Кнежа.
С изпълнението на проекта ще се осигури заетост и професионална квалификация на 20 души, които ще имат възможност да се интегрират в сферата на социалната икономика и да продължат кариерното си развитие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: