Търсят нови членове за Съвета на децата, освобождава се и място за представител на област Плевен

06.03.2018 14:58

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ д-р Елеонора Лилова даде старт на процедурата за избор на нови членове на Съвета на децата. Съгласно разработеният от националния детски консултативен орган механизъм за подбор, бе изпратено информационно писмо до областните управители на административните области, чиито представители в Съвета са навършили 18 г. или е изтекъл 2-годишният им мандат: Бургас, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Смолян, Стара Загора, Софийска област, Шумен, Ямбол. Свободна е и една квота за представител на младите хора от уязвими групи. За това информират от Пресцентъра на ДАЗД.

Областният управител има ангажимент да популяризира процедурата сред общините, включени в ръководената от него област, до 20 март. След това кметовете трябва да информират всички деца на своя територия. Общинското класиране се изпраща в областните администрации до 15 юни, а местните номинации – в ДАЗД  до 30 юли.

До 10 септември национална комисия, определена от председателя на Агенцията, извършва окончателното класиране и излъчва представител на гласа на младите хора от съответната област и на децата от уязвими групи в Съвета на децата, както и техни заместници. От страна на ДАЗД се изпраща покана за членство до одобрените кандидати, заедно с декларация за родителско съгласие/съгласие на законния представител за участие на детето в работата на националния детски консултативен орган.

Избраните кандидати заявяват писмено своето желание да станат част от Съвета до 30 септември.

Чрез прилагането на процедурата за избор на членове на Съвета на децата на общинско, регионално и национално ниво се създава ефективен и устойчив механизъм за участие на младите хора при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с тяхното развитие и благосъстояние.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: