Проведе се първа работна среща за строителство по трансграничен проект на Община Левски

26.02.2018 11:08

Първа работна среща проведе Община Левски на 23 февруари с изпълнителите  на проект „L10 – свързване на TEN-T инфраструктура чрез по-добра връзка между третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района, финансиран по Програма  Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.” и по договор за предоставяне на национално съфинансиране. За това съобщават от Пресцентъра на местната управа.

Кметът на Община Левски Любка Александрова заяви: „Радвам се ,че дойде моментът, в който си правим първа среща, вече за строителство. Отдавна работим за този момент и той вече е факт”.

„При строителството или ремонтни дейности на какъвто и да и било обект  за Община Левски е нормална практика да прави регулярни срещи в кратки срокове. Целта е да може да се следи дейността достатъчно от близо и всички възникнали минуси в общата работа да бъдат преодолявани бързо, за да няма проблем нито с качеството на ремонтните дейности, нито с изготвянето на документацията свързана с отчитането”, обясни Александрова.

Директорът на Дирекция „Градоустройство и архитектура” Пламен Парашкевов представи екипа на Общината, с който изпълнителите планираха и координираха действията си съгласно изискванията на проекта. За да бъде запознат отблизо със предстоящото строителство в срещата участва и кметът на с.Обнова Детелин Николов.

В работната среща участваха изпълнителят на обществена поръчка за „Извършване на рехабилитация и реконструкция на общински път PVN 1110 Обнова – Каменец в лицето на Ралица Касабова и Никола Николов от „Техно Строй България” ООД гр.София, Йордан Арсов от .„Проект Експерт Контрол”ЕООД гр.Самоков, изпълнител на обществена поръчка за  „Упражняване на строителен надзор и Роман Воински от „Проджект Партнерс” ЕООД гр.София, изпълнител на обществена поръчка за консултантски услуги по управление на проекта.

За постигане на добро взаимодействие при реализирането на   проект «L-TEN – Linking TEN through better connection between tertiary nodes Turnu Magurele and Levski for sustainable development of the area”, съфинансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020г. и по договор за предоставяне на национално съфинансиране, участниците в работната среща решиха преди започването на строителната дейност да се срещнат още един път на 9 март.

Снимка: Пресцентър Община Левски

#тагове:

НАЙ-НОВИ: