ОбС-Плевен разреши предоставянето на общински имоти за три институции

22.02.2018 16:10

Общинският съвет на Плевен реши на днешното си заседание да предостави безвъзмездно за управление и ползване недвижими нежилищни имоти – общинска собственост, на три институции в града за срок от 5 години. За това информират от Пресцентъра на местната управа.

Имот с площ 115 кв. м, находящ се на приземния етаж в сградата на ул. „Д. Константинов” № 23, се предоставя на Българска телеграфна агенция за нуждите на Национален пресклуб – Плевен. Разходите за консумативи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, такса битови отпадъци и данък сгради за имота са за сметка на БТА.

С друго решение залата за обществени прояви „Катя Попова” беше  предоставена за управление на Плевенската филхармония. Такса битови отпадъци за имота ще се заплаща от Плевенската филхармония,  консумативните разходи, сързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, ще се заплащат също от Плевенската филхармония, но по изготвена методика от комисия, назначена от кмета на Община Плевен.

Сдружение „Клуб на дейците на културата” получава безвъзмездно право на ползване върху част от партерния етаж на жилищен блок на ул. „Вардар” № 9, решиха още общинските съветници. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка на Сдружение „Клуб на дейците на културата”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: