Учредяват КЛУБ ПСИХОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ – Плевен

21.02.2018 10:10

ЦЕЛ: В неформална обстановка да дискутираме актуални теми за:
ПСИХОЛОГИЯ – личностно израстване, щастлив брак, възпитание на децата, връзката духовност – общество;
ЗДРАВЕ – здравословен стил на живот, профилактика на болестите на цивилизацията.
Участниците в клуба могат да поставят въпроси, които ги интересуват.
МЯСТО: Плевен, ул. Скобелев №20, ЦАСД /бившата книжарница на „Отворено общество“/+
ВРЕМЕ: Всеки четвърти вторник от месеца, от 18 ч.
УЧРЕДЯВАНЕ: 27 февруари 2018 г. /вторник/ от 18 ч.
ВОДЕЩИ: Йорданка Дейчева, психолог
д-р Анелия Николакева, специалист по вътрешни и белодробни болести

#тагове:

НАЙ-НОВИ: