В 4 населени места в област Плевен проби от питейната вода са с отклонения от стандартите

20.02.2018 15:28

В 4 населени  места в област Плевен проби от питейната вода са с отклонения от стандартите. Това показва справка с информационния бюлетин на Регионална здравна инспекция – Плевен. Седем са били населените места, в които са извършени изследвания от 12 до 18 февруари. 16 са взетите проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели девет.

В село Бресте две проби са с отклонения по съдържание на коли форми. В Рупци, Червен бряг и Реселец взетите проби са с отклонения по показател мътност.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: