Община Червен бряг подписа два договора за реконструкция на пътища

19.02.2018 12:34

Община Червен бряг подписа два договора за безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Това съобщават от пресцентъра на Общината.

Единият договор е за Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг. Одобрените разходи са в размер на 743 629 лв. и са 100% допустими за финансиране от програмата. Договорените дейности са: Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг; Осъществяване на авторски надзор и др.

Вторият договор е за Реконструкция и рехабилитация на пътните настилки на три пътни участъка на територията на Община Червен бряг: Северен обходен път (през Маркова могила), част от път с. Ракита – с. Ъглен и част от път с. Телиш – с. Садовец. Одобрените разходи са в размер на 5 352 148 лв. и са 100% допустими за финансиране от програмата. Договорените дейности са: Реконструкция и рехабилитация на пътни участъци на територията на Община Червен бряг; Осъществяване на строителен надзор; Осъществяване на авторски надзор и др.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: