Интермес

Обявиха обществена поръчка за изграждане на видеонаблюдение на възлови места в Плевен

12.02.2018 17:25

Община Плевен обяви обществена поръчка за разработване и внедряване на софтуер на интегрирани решения за изграждане на система за видеонаблюдение в Плевен. Според краткото описание, предметът на обществената поръчка включва предоставяне на услуги по: разработването и внедряването на интегрирано/и решение/я за наблюдение на възлови места на територията на град Плевен. Участникът следва да осигури извършване на необходимия IT одит, разработването и внедряването на интегрирано/и решение/я за наблюдение на възлови места на територията на град Плевен. Внедреното решение, следва да се разглежда като съвкупност от необходимото оборудване и комуникационна свързаност, позволяваща наблюдение и запис на събитията на възловите места в град Плевен.
Максималната прогнозна стойност на поръчката е в размер до 850 000 лв. без включен ДДС, от които 200 000 лв. без ДДС са предвидени за „опция за допълнителни услуги”. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е до 17 ч. на 19 март 2018 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: