Семинар „ПСИХОЛОГИЯ ЗА ВСЕКИ ДЕН“ стартира от днес в Плевен!

11.02.2018 9:35

Семинар „ПСИХОЛОГИЯ ЗА ВСЕКИ ДЕН“ в Плевен!


Основни теми:
1. Как оценявам себе си като личност и защо това е важно? Кои са факторите, допринасящи за изграждането на личната ми себеоценка?
Всички завиждаме (повече или по-малко благородно) на хора с висок коефициент на интелигентност. Налага се мнението, че доброто самочувствие зависи предимно от интелектуалните постижения. Но защо виждаме около себе си хора, които имат увереност в себе си, въпреки че никога не чуваме имената им по телевизията? И защо най-неразвитите индустриално нации са най-щастливи? Явно чувството за собствена стойност и успех зависи от много повече фактори. Темата „Себеоценка и успех“ ще се опита да представи някои от тях.
2. Каква е връзката между моето самочувствие и щастливия брак? От какво зависи дали ще проявявам толерантност и уважение или ще бъда насилник/жертва в семейството си?
От медиите знаем, че както твърде ниската, така и твърде високата себеоценка създават проблеми във взаимоотношенията. Кои са някои от тези проблеми и как да ги преодолеем е тема на лекцията „Себеоценка и успешен брак“.
И в двете лекции се представя фундаменталната връзка себеоценка-мироглед от гледна точка на Хуманистичната и Християнската психология.
3. Въпросът за смисъла и целта на живота е колкото велик, толкова и труден. Защо живем въобще? Нима само за да ходим на работа, да оставим поколение…? Трябва открием отговора!
Третата лекция „Смисълът на човешкия живот“ застъпва идеята, че животът не съществува сам по себе си, а е интелигентен замисъл на Творец, за когото човекът е върховна ценност. Удовлетворението и пълнотата на съществуването ни се осмисля от вярата в Неговото присъствие в ежедневието ни. Човек е създаден и има вътрешно присъща нужда да намери и следва Бога.
АКО ТЕЗИ ВЪПРОСИ ВИ ВЪЛНУВАТ, ОЧАКВАМЕ ВИ!
ВХОД СВОБОДЕН

#тагове:

НАЙ-НОВИ: