Над 55% от населението в област Плевен използва интернет редовно

09.02.2018 9:39

В област Плевен 55.2% от населението на възраст 16 – 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Това показват данните на Териториално статистическо бюро „Северозапад” за 2017 г. В сравнение с 2016 г. този показател бележи ръст от 10.5 процентни пункта.

Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените – съответно 56.4 и 54.0 %.

Значителни са и различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 90.1% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 23.9% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2017 г. в област Плевен 12.7% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление. Областта изостава с 8.0 процентни пункта от средната стойност за страната, която е 20.7% и заема двадесет и второ място сред 28-те области. Най-значителен е делът на лицата, използвали онлайн услуги на публичната администрация в област Монтана – 36.7%, а най-нисък в област Разград – 9.0%.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: