Строителството на едва 3 жилищни сгради е започнало в Плевенско през четвъртото тримесечие на 2017-а

02.02.2018 15:51

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 296 жилищни сгради със 7 327 жилища в тях и 904 953 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 30 административни сгради/офиси с 29 251 кв. м РЗП и на 1 130 други сгради с 691 264 кв. м РЗП, сочат данните на НСИ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на
жилищни сгради намаляват с 15.1%, а общата им застроена площ – с 3.2%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 2.7%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава нарастване със 7.1%, но тяхната РЗП е по-малко с 25.3%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради намалява със 7.5%, а общата им застроена площ – с 3.1%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 779 жилищни сгради с 4 215 жилища в тях и с 543 767 кв. м обща застроена площ, на 16 административни сгради/офиси с 27 158 кв. м РЗП и на 570 други сгради с 454 681 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 20.7%, докато жилищата в тях се увеличават с 23.6%, а общата им застроена площ – с 20.4%. Броят на започнатите административни сгради бележи спад с 40.7%, а тяхната обща застроена площ – с 11.4%. Започнатите други видове сгради намаляват със 17.6%, но тяхната РЗП е повече с 18.2%.

На територията на Плевенска област за периода са били издадени разрешителни за строежа на 7 жилищни сгради с 16 броя жилища с обща разгъната площ от 1837 кв. м. Броят на разрешителните за друг вид сгради е 26 с разгъната площ от 8288 кв.м. През четвъртото тримесечие на миналата година е започнало строителството на 3 жилищни сгради с 12 жилища с разгъната площ от 1463 кв. м, както и на 13 други сгради с разгъната площ от 2598 кв.м.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: