Интермес

Кмета на Община Гулянци подписа договор за асфалтирането на три отсечки от общинската пътна мрежа

01.02.2018 11:52

Община Гулянци ще реализира проект „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/; 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица – Шияково /III-1106/ ; 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118, Гулянци – Комарево/-/II-11/“. Проекта ще бъде финансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Стойността на строителството, реконструкцията и рехабилитация на съществуващите три пътни отсечки и съоръженията и принадлежностите към тях е общо 5 866 499.91 лева. Пътищата предмет на инвестицията правят директна транспортна свързаност с пътища от републиканската пътна мрежа и обслужват населението на гр. Гулянци, с. Крета, с. Милковица и с. Шияково.

С реализирането на този проект Община Гулянци ще приключи с асфалтирането на общинската пътна мрежа. Ще припомним, че през изминалите години бяха основно ремонтирани по европейски проекти пътя Гулянци – Дъбован – Загражден – Гиген, Гиген – Искър, Искър – Славовица, Загражден – Пристанище Загражден.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: