В Пордим продължава предоставянето на услугата „Личен асистент“ до края на годината

01.02.2018 16:34

Днес кметът на Община Пордим Детелин Василев подписа споразумение между Агенция за социално подпомагане и община Пордим за продължение на предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ за периода от 1 февруари до 31 декември 2018 г. Услугата се реализира на територията на цялата община и обхваща потребители то всичките осем населени места.Финансовите средства за обезпечаване на услугите се осигуряват от държавния бюджет с постановление № 332 на Министерски съвет от 22.12.2017 г. Средствата се предоставят чрез Агенция за социално подпомагане въз основа на подписано двустранно споразумение между Агенцията и Община Пордим.


Услугите се предоставят в домашна среда на лица с трайни увреждания, възрастни хора над 65 г. в неравностойно социално положение или в невъзможност за самообслужване, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот“ и в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната стратегия за социално включване 2020.
От 1 февруари 2018 г. са сключени трудови договори с 53 лични асистенти, които обслужват 80 потребители. Доставчик на услугата е Община Пордим. Предоставянето на услугата се осъществява според индивидуалния план на съответния потребител, като е съобразен със здравословното състояние и нуждите му. Посещенията на личните асистенти са всеки работен ден според нуждите и предпочитанията на потребителите.
Подкрепата от държавата за осъществяването на социалната услуга „Личен асистент“ е с цел да се гарантира грижата за лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. До 31 януари 2018 г. услугите се предоставяха по проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: