Интермес

Бюджетът на община Пордим влиза на сесия на Общинския съвет днес

31.01.2018 7:48

Днес от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на местния парламент на Пордим.

Дневният ред включва 9 точки като последните две са питания и молби.

Ще бъдат докладвани отчетите на Програма за управление на общинската собственост за 2017г. и на взетите от Oбщинския съветрешения за периода от 01.07.2017г. до 31.12.2017г.

Ще бъде приет и отчетът за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Пордим през 2017г.

Сред акцентите на заседанието е приемане на Програма за управление на общинската собственост за 2018г.

Местните депутати ще трябва да обсъдят и гласуват основният финансов документ, а именно бюджета на Община Пордим за настоящата година.

В дневния ред са още приемане на План за младежта за 2018година, съгласно Закона за младежта и Националната стратегия за младежта – 2020 година и на Общински план за противодействие на тероризма на община Пордим.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: