Мартин Митев представи промените, приети по проекта на Бюджет 2018 на Община Плевен

29.01.2018 13:47

„Приетият от Общински съвет – Плевен Бюджет 2018 на Община Плевен e възможният и е стъпил на здрава основа. Да, исканията са в пъти повече от финансовите възможности и в резултат на това и може да има неизпълнени очаквания. Но трябва честно и открито да се заяви, че няма как да бъдат удовлетворени всички искания, защото това са средствата, с които общината разполага. Всяко преизпълнение в приходната част ще рефлектира и върху разходната и средствата ще отидат там, където са най-необходими.“

Това заяви председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев на редовната си пресконференция в Пресклуба на БТА ден след заседанието на местния парламент във връзка с приетия Бюджет 2018 на Общината. В коментара си Мартин Митев се спря подробно на промените, направени от съветниците по предварително предложения проект за бюджета в резултат на дебатите в залата. „Отново ще припомня, че общинският съвет като орган на местно самоуправление може да влияе само върху една малка част от общия бюджет – около 8 на сто, което основно е частта на инвестиционната програма“, отбеляза Мартин Митев.

Общинският съвет на Плевен гласува в Бюджет 2018 да бъдат предвидени 380 000 лв. от общия резерв за осигуряване на устойчивост на проектите, изпълнени в общината по европейски програми. „Това са всъщност средства, които предвиждаме за поддръжка и ликвидиране на щетите от вандализъм в обектите, изградени по европроекти. За съжаление това, което е изградено с европейски пари, не го пазим и почти ежедневно се налагат ремонти на такива обекти“, коментира председателят на Общинския съвет.

Изменения в спортния календар

Средствата за спорт в общината за тази година са общо 500 000 лв., от тях 350 000 лв. ще бъдат разпределени по реда на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове с ДЮШ в Община Плевен. В тази част на проекта за бюджет направените от Общинския съвет промени са две. Съветниците приеха парите за ДЮШ на футболен клуб „Вихър” – гр. Славяново за годината да бъдат увеличени от 20 000 на 30 000 лв. Втората промяна касае Баскетболен клуб „Спартак” – Плевен, като годишната сума за Клуба се увеличава с 10 000 лв. и става 60 000 лв. В резултат на направените две промени резервът в Спортния календар е намален от 45 000 лв. на 25 000 лв. „Смятам, че 25 000 лв. е достатъчен резерв, за да бъдат покрити неотложни разходи в тази сфера, ако възникнат такива през годината“, коментира Мартин Митев.

Промени в културния календар

Културният календар на Община Плевен за 2018 година е на обща стойност 350 700 лв. Измененията в него са няколко:

Община Плевен ще съфинансира с по 5 000 лв. две оперни постановки с участието на Плевенска филхармония през месец юни. Оперните постановки са „Набуко” и „Аида”. Средствата за това са за сметка на вътрешно преразпределение на средствата и резерва на Културния календар.

Съветниците приеха Общината да отпусне 10 000 лв. за провеждането на  утвърдения вече Международен фестивал на китарата. Тази година в Плевен предстои четвърто издание на форума.

В резултат на тези промени средствата, отделени за култура в Община Плевен за тази година, не се променят. Прави се само вътрешно преразпределение и на резерва. С 5 000 лв. се  намаляват средствата за провеждане на Коледни и Новогодишни празници. Съфинансирането за първото издание на Фестивала на куклените театри „Шарено петле” става от 17 000 лв. на 15 000 лв. Намалени са и средствата в Раздел III на Културния календар, с които се финансират съвместни проекти на Община Плевен с културни институти и различни обществени и творчески организации на проектен принцип – сумата в този раздел от 52 000 лв. става 46 000 лв.

За училищата и детските градини

Важно изменение касае заведенията на делегиран бюджет в общината, т.е училищата и детските градини. „Общинският съвет реши на това заседание да приемем само крайната сума, като отложим за следваща сесия разпределението на средствата по училища и детски градини. Средствата тук са общо над 36 млн.лв. Тази сума всяка година се разпределя по съответни формули и регионални коефиценти, дадени от Министерството на образованието /МОН/. За тази година примерната формула вече я има, но регионалните коефиценти ще бъдат ясни до края на февруари. За да не се налага да приемаме отделните бюджети в един размер сега и да ги преработваме през март, предпочетохме януари да гласуваме само общата сума, а на мартенска сесия ще гласуваме и окончателното разпределение на средствата по училища и детски градини“, поясни във връзка с решението Мартин Митев. Той допълни, че в настоящата ситуация няма никаква драма, тъй като по закон дотогава училищата и детските градини в общината могат да харчат месечно по една дванайсета от миналогодишните си бюджети.

Промени в бюджети на кметства в Общината

С новия Бюджет 2018 съветниците приеха увеличение на средствата и за някои кметства в общината. „Тази година разпределението на средствата за малките населени места в общината се опитахме да го направим по по-ясни и справедливи критерии. Стъпено е на натурални показатели като дължина на улична мрежа, категоризация на населените места и др. Това доведе до увеличение на средствата. Единствено за кметство Дисевица имаше спад при налагане на показателите, затова приехме предложението за  усилване на бюджета с 10 000 лв. Тези средства са за охрана и сигурност в кметството”, посочи Мартин Митев..

По искане на кметовете на селата Буковлък и Дисевица бяха гласувани допълнителни средства за текущи ремонт на детските градини в тези две населени места.  За ремонт на спалното помещение в детската градина в Дисевица Общинският съвет гласува 7 000 лв., други 30 000 лв. ще бъдат използвани за ремонт на подпорна стена в детската градина в  Буковлък.

Почетните и заслужили граждани с

безплатни карти за тролейбусния транспорт

И тази година в бюджета на Община Плевен сме заложили средства в размер до 5 000 лв. за безплатни карти за почетните и заслужилите граждани на Плевен от „Тролейбусен транспорт” ЕООД.

Общинският съвет промени тази година и размера на сумата, която се дава за първото родено в Община Плевен бебе. Сумата става от 500 лв. на 600 лв., като изрично бе записано изискване поне един от двамата родители да има постоянна адресна регистрация на територията на общината.

Бюджетът на община Плевен за 2018 г. е общо в размер на 87 704 433  лв. Заложените приходи за държавни дейности са 52 804 443 лв., местните приходи – 34 899 990 лв. Инвестиционната програма на Община Плевен за годината е в размер на 3 984 260 лв., към които следва да се добавят още 1 300 000 лв. предвидени за текущи ремонти  на уличната мрежа.

„Община Плевен има доста добро управление на бюджета и не допуска прекомерни задължения, затова е в добро финансово състояние. Има и добър кредитен рейтинг, затова, ако се налага в бъдеще може да вземе кредит, но засега няма такива предложения“, заяви председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: