Интермес

Проектът за бюджет на Община Плевен за 2018-а ще бъде обсъден днес от Общинския съвет

25.01.2018 8:00

Първата за тази година редовна сесия на Общинския съвет ще се проведе днес, 25 януари, от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Кметът Георг Спартански внася за обсъждане окончателния проект за Бюджет на Община Плевен за 2018 година.Точката е седма от общо 26 в дневния ред. Съветниците ще обсъдят и предложения за промени в няколко общински наредби. Първа точка в предварителния дневен ред касае изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. За обсъждане влизат още предложение за изменение и допълнение на Наредба № 33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен, както и предложение за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Плевен. Ще бъде гласувана Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2018 година. Ще бъде обсъдено и предложение за приемане на Общински план за противодействие на тероризма.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: