Днес правят първа копка на ремонта на читалището в Червен бряг

24.01.2018 7:56

Община Червен бряг в качеството на бенефициент организира встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ на проект BG16RFOP001-2.001-0019-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Основна цел на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на сградата с културно предназначение, което ще допринесе създаването на благоприятни условия за установяване и развитие на културни и обществени дейности в град Червен бряг.

Общата стойност на проекта е 2 557 337,04 лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие – 2 149 731,29 лева, национално финансиране – 379 364,35 лева и собствено финансиране – 28 241,40 лева.

Договорът е със срок за изпълнение – 22 месеца.

Събитието ще се състои на 24.01.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в Културен клуб на пенсионера при НЧ „Никола Й. Вапцаров 1908“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: