В Червен бряг стартира ремонт на читалището на стойност над 2.5 млн. лв.

24.01.2018 11:41

Встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ на проект BG16RFOP001-2.001-0019-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска““, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се състояха днес в Червен бряг. Това съобщават от пресцентъра на Общината.
Общата стойност на проекта е 2 557 337,04 лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие – 2 149 731,29 лева, национално финансиране – 379 364,35 лева и собствено финансиране – 28 241,40 лева.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: