РИОСВ – Плевен провeри сигнал за замърсяване по река Осъм

18.01.2018 15:16

Експерти от РИОСВ- Плевен, Басейнова дирекция „Дунавски район“  и Регионалната лаборатория към ИАОС провериха сигнал за замърсяване на река Осъм. Сигналът за пяна по р.Осъм  на територията на община Троян е подаден от кмета на община Ловеч. След обстоен преглед не е установена пяна и оцветяване на водата.

Взети са три проби от повърхностните  води на  реката, информират от плевенската екоинспекция. След приключване на лабораторните изследвания резултатите ще бъдат оповестени.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: