Интермес

РЗОК-Плевен приключи 2017-та с ръст от 14% на извършените проверки

18.01.2018 15:11

През изминалата 2017г. РЗОК – Плевен е осъществила контрол върху изпълнението на договорите с изпълнители на медицинска, дентална помощ и аптеки, като към 31 декември 2017 г. е извършила общо 1 669  бр. проверки, при извършени общо 1435 проверки през 2016 г., което представлява ръст от приблизително 14% в контролната дейност. За това информират днес от РЗОК-Плевен.

Най-значим ръст в отчетените проверки е реализиран при изпълнителите на извънболнична дентална помощ с 32%. Следват проверки в болнична помощ, които са се увеличили с 30% през изминалата 2017 г.. Проверките на изпълнители на извънболнична помощ – общопрактикуващи лекари и специалисти са се увеличили с 13% спрямо 2016 г.

Резултатът от осъществения последващ контрол и внезапен /непосредствен контрол по време на оказване на  медицинска помощ/ контрол сочи, че най-висок процент на проверки с нарушения, констатирани от контролните органи на касата е по договорите с аптеки – 88,4% от проверките СА завършили с предложения за санкции.

При проверките на общопрактикуващи лекари, специалисти и лекари по дентална помощ  през 2017 г. при 68.83% от извършените проверки са установени нарушения, довели до налагане на санкции на изпълнителите.

Следват проверките с констатирани нарушения при изпълнители на болнична медицинска помощ –  в 40% от извършените проверки са наложени санкции, а 71 бр. проверки са установили неоснователно получени суми, които лечебните заведения  са възстановили.

Финансовият ефект от контролната дейност през 2017 г. е общо 307 479,97 лв., което представлява: наложени санкции по извършените проверки в размер на 206 640,00 лв., и неоснователно получени суми за възстановяване от изпълнителите в размер на 100 839,97 лв.

Предварителният контрол върху отчетната документация на изпълнителите е спрял заплащането на дейност в размер на 342 860,29 лв. за годината. Най-голям е размерът на сумата при изпълнителите на болнична медицинска помощ – 212 521 лв.. Основни причини за отпадане на случаи от задължение за заплащане на РЗОК Плевен след предварителен контрол са :

– дублирана дейност  и дейност оказана на ЗЗОЛ с прекъснати здравноосигурителни права

– други, в това число и спрени от заплащане в резултат на извършен непосредствен контрол по време на оказване на болнична медицинска помощ.

Осъществената контролна дейност е за  действащи към 31.12.2017г. 629 бр. договори с изпълнители   на извънболнична медицинска помощ, дентална помощ, аптеки и болнична помощ, както следва:

  • 192 договора за първична извънболнична медицинска помощ /ПИМП/
  • 155 договора с изпълнители на дентална помощ
  • 107 договора с изпълнители на специализирана, в т.ч. и медико-диагностична помощ
  • 141 договора с аптеки
  • 34 договора за болнична помощ.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: