Интермес

В Плевен се проведе обучение по програма Life

18.01.2018 13:53

Вчера в информационния център на РИОСВ – Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти по програма Life. В обучението взеха участие представители на общини, области и фирми.
На обучението беше представена новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма Life; нови правила, препоръки и насоки на ЕАСМЕ за изпълнение и отчитане на проекти; ресурсите на интернет сайта на програма Life, както и новосъздадения сайт на български език http://www.life-bulgaria.bg/.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: