Интермес

По трансграничен проект дават средства за ремонт на път, свързващ 5 села в община Долна Митрополия

15.01.2018 14:44

На 8 януари в София бе  подписан и договор за предоставяне на национално съфинансиране на община Долна Митрополия по Програмата  за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г. Водещ Бенефициент по проекта е Окръжен съвет Мехединци, а Община Долна Митрополия е партньор.

Дейностите за община Долна Митрополия са свързани с пълно рехабилитиране на 6.450 км пътна мрежа на територията на общината – пътища PVN1041, PVN2046, PVN3044 – пътя, който свързва с. Подем, с. Рибен, с. Божурица, с. Победа и с. Биволаре. За това информират от Община Долна Митрополия.

Стойността на проекта за българската страна – Община Долна Митрополия е 2 885 650 евро.

Ще припомним, че на 11.12.2017 год. в гр. Дробета – Турну Северин, окръг Мехединци на официална церемония, в присъствието на Аладин Джорджеску – Председател на Окръжен съвет Мехединци, Николета Минку – Изпълнителен директор на Съвместният секретариат в Кълъраш и Цецо Андрейски – Заместник-кмет на Община Долна Митрополия, бе подписан договор за финансиране на проект „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“ по Приоритетна ос – 1 „Един добре свързан регион“, Специфична цел 1.1 „Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T“ от Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 год.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: